lnwshop logo

สาระน่ารู้

ฝึกอ่าน ภาษาไทย มานีชูใจ ป.1 เล่ม 1
ฝึกอ่าน ภาษาไทย มานีชูใจ ป.1 เล่ม 1
1 ปีที่ผ่านมา
อันนี้เป็นภาษาไทยสมัยก่อน มานีชูใจ คงจำกันได้อ่านง่ายมากค่ะ น้องแจฟา อ.2 อ่านคล่องแล้วไว้เผื่อคุณพ่อคุณแม่คนไหนสนใจ ก็สั่งปริ้นท์ได้เลยนะคะ เป็นไฟล์ pdf คลิกลิ้งค์ หรือภาพได้เลยค่ะ (คอม หรือมือถือคุณต้องรองรับการเปิดไฟล์ pdf ด้วยนะคะ ↓↓&dar…
รักษาแพนิคหายขาด ภายใน 2 อาทิตย์ (การรักษาทางเลือก)
รักษาแพนิคหายขาด ภายใน 2 อาทิตย์ (การรักษาทางเลือก)
1 ปีที่ผ่านมา
Panic Disorder อาการพี่น้องกับ hyperventilation syndrome โรคแพนิก คืออะไร?โรคแพนิคเป็นโรคที่ผู้ป่วยจะมีความทุกข์ทรมานอย่างมากจากอาการวิตกกังวล ซึ่งสามารถแสดงออกได้หลายอย่าง และอาการนั้นมีความรุนแรงจนรบกวนกับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ผู้ป่วยโรคแพนิคจะ…
ยุงชอบกัดคนแบบไหน?
ยุงชอบกัดคนแบบไหน?
1 ปีที่ผ่านมา
เคยสังเกตไหมว่า ทำไมคนบางคนยุงถึงชอบกัด แต่บางคนยุงกัดน้อยกว่า ปัจจุบันในโลกนี้มียุงมากกว่า 3,500 สายพันธุ์ และยุงก็มีแนวโน้มที่จะกัด - คนตัวโตมากกว่าคนตัวเล็ก เพราะมีพื้นที่ผิวหนังมากกว่า - ชอบกัดคนท้อง มากกว่าคนไม่ท้อง เพราะคนท้องมีพื้นที่ผิวหนังมา…
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย
1 ปีที่ผ่านมา
↓↓↓ คลิกที่ภาพได้เลย ↓↓↓
↓↓↓ คลิก ↓↓↓

  

  

1. นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง  www.jenginfinity.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน


 www.jenginfinity.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม www.jenginfinity.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน


ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง  www.jenginfinity.com ได้ ช่องทาง คือ

 • ช่องทางที่ ติดต่อผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ โดยกรอกรายละเอียดแจ้งเรื่องได้ในหน้า ติดต่อเรา หรือ คลิกที่นี่
 • ช่องทางที่ จดหมายทาง E-mail Address : jeng6565@gmail.com
 • ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านเบอร์โทร 096-8787898 ได้ทำวันตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น. 

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร.0-2547-5960  โทรสาร.0-25475973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
อีเมล์ : e-commerce@dbd.go.th

2. นโยบายคุ้มครองสิทธิลำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน

นโยบายคุ้มครองสิทธิลำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน

นโยบายคุ้มครองสิทธิลำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน (Child & Youth Right Protection Policy) 
เว็บไซต์ www.jenginfinity.com ให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้บริโภควัยเด็กและเยาวชน ดังนั้น สินค้าที่เราคัดเลือกมาจำหน่ายบนเว็บไซต์ นอกจากเราจะพยายามคัดกรองสินค้าที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมกับเพศและวัย แล้ว เรายังได้กำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิ สำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นผู้เยาว์และเยาวชน ดังนี้ : 

1. สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ www.jenginfinity.com โดยพื้นฐานจะเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับ กลุ่มลูกค้าตั้งแต่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป และ/หรือ กลุ่มลูกค้าผู้มีอายุครบในเกณฑ์บรรลุนิติภาวะแล้ว จึงจะสามารถสั่งซื้อได้

2. แม้ว่าสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ของเรา ในบางประเภท บางชนิด หรือ บางรายการ อาจจะได้รับการระบุบนสลากกำกับสินค้าว่า เหมาะสมกับลูกค้าในกลุ่มอายุ ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 1ปี ที่กำหนดในข้อ 1 แต่ ตัวลูกค้ามีอายุไม่ถึงเกณฑ์ ที่กำหนดบนเว็บไซต์ของเรา ก็ไม่สามารถจะสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ ได้

3. การสั่งซื้อสินค้าโดยลูกค้าที่เป็นเด็กหรือผู้เยาว์ ผ่านเว็บไซต์ของเรา อาจ ได้รับการอนุญาติให้กระทำได้ เว้นแต่ในกรณีที่ ลูกค้าที่เป็นเด็กและเยาวชน นั้น แม้ว่า อายุและเงื่อนไขจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งข้อ 1 และ 2 แต่มีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการ จะต้องมีจดหมายรับรองว่า ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกค้าที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมายืนยัน ความรับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ ของเด็กและเยาวชนในปกครอง ว่าได้รับความเห็นชอบ หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ปกครองสละสิทธิในการเรียกร้องความรับผิดชอบใดใดจากทางเว็บไซต์ของเรา หากถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือ หากเกิดความเสียหายใดใดขึ้น

หาก ผู้ปกครองสามารถยอมรับเงื่อนไขข้างต้นได้ เพื่อสั่งซื้อสินค้าให้กับเด็กและเยาวชนในปกครองของท่าน ท่านสามารถจัดส่งจดหมายรับรองของผู้ปกครองมาได้ โดยส่งมาที่ E-Mail : jeng6565@gmail.com

3. เราไม่รับผิดชอบใดใดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก กรณีที่ เด็ก เยาวชน หรือ บุตรหลานในปกครองของท่าน มีพฤติกรรมในเชิงทุจริต หรือ แอบอ้างข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ ปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ปลอมแปลงข้อมูลส่วนตัว ปลอมแปลงอายุ แอบอ้างข้อมูลผู้ปกครอง นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครอง ได้แก่ นำข้อมูลบัตรประชาชน นำข้อมูลบัตรเครดิต ของ ผู้ปกครอง บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ มาใช้ในการกระทำธุรกรรมเพื่อสั่งซื้อสินค้า 

4. มาตรฐานทางจริยธรรมในการประกาศสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภควัยเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสาร : 
เว็บไซต์ www.jenginfinity.com จะหลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการโฆษณาสินค้าที่ไม่เหมาะสมหรือเกินจริงสำหรับเด็กและผู้เยาว์ และจะหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ หรือ เนื้อหาอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน

หาก ท่านพบเห็น ข้อมูล ข่าวสาร การโฆษณา หรือ เนื้อหาใด ที่ไม่เหมาะสม ท่านสามารถแจ้งให้ทางเราทราบ เราจะแจ้งให้ทาง ผู้ดูแลระบบ หรือ เว็บมาสเตอร์ ของเรา ดำเนินการลบ เนื้อหา โฆษณา หรือ หน้าเว็บเพจ ที่ไม่เหมาะสม นั้น ๆ ออกไป โดยท่านสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ E-Mail : 
jeng6565@gmail.com

3. นโยบายการสั่งซื้อ
 
นโยบายการสั่งซื้อ
1. สินค้าและบริการของเรา
ร้าน 8เจ๋งอินฟินิตี้ จัดจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าถูกต้องตามกฎหมาย สินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย รายละเอียดสินค้าที่แสดงหน้าร้านเป็นรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามที่ผู้ผลิตได้ให้รายละเอียดไว้ รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงหน้าร้านใกล้เคียงความเป็นจริง แต่อาจมีสี หรือรูปแบบผิดไปจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อยเนื่องจากความละเอียดของอุปกรณ์แสดงผลของลูกค้า 
2. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
2.1 ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้จากหลายช่องทางการจำหน่าย ดังนี้
หน้าเว็บ www.jenginfinity.com
- Line ID (ไลน์) : jeng456
· - เบอร์โทร : 096-8787898
E-Mail (อีเมล์) : jeng6565@gmail.com
การสั่งซื้อผ่านตะกร้าสินค้าหน้าเว็บที่  www.jenginfinity.com สามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมงและสามารถแจ้งสั่งซื้อผ่านทางช่องทางอื่นๆได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน ทางร้านจะดำเนินการต่างๆให้ในเวลาทำการ
2.2 การสั่งซื้อผ่านตะกร้าสินค้าหน้าเว็บ มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 ลูกค้าสามารถเข้าดูรายละเอียดสินค้าหรือสินค้าแต่ละชนิดได้ที่หน้าเว็บไซต์ เมื่อลูกค้าพึงพอใจในสินค้า สามารถกดหยิบสินค้าเพิ่มลงในตระกร้าสินค้า โดยการกดปุ่ม สั่งซื้อ” หรือปุ่ม “หยิบลงตะกร้า” ซึ่งอยู่มุมทางด้านขวา แล้วภาพสินค้าที่เลือกไว้นั้นจะเลื่อนไปยังในตะกร้าสินค้าซึ่งอยู่ที่ด้านมุมบนขวาของหน้าจอ ลูกค้าสามารถเลือกหยิบสินค้าลงตะกร้าได้หลายชนิด ก่อนเข้าสู่กระบวนการสั่งซื้อสินค้า
2.2.2 เมื่อกระบวนการเลือกซื้อสินค้าเสร็จสิ้น ลูกค้าเข้าสู่กระบวนการการสั่งซื้อโดยคลิกที่ภาพตะกร้าสินค้า ซึ่งอยู่ทางด้านมุมบนขวาของหน้าจอ
2.2.3 ในหน้าเว็บสั่งซื้อสินค้าด้านในตะกร้าสินค้าจะแสดงภาพสินค้าชื่อชนิดรายการสินค้าราคาต่อหน่วยในแต่ละชนิดรายการสินค้า,จำนวนสินค้าในแต่ละชนิดรายการสินค้าราคารวมในแต่ละชนิดรายการสินค้าราคาสินค้าทั้งหมด (รวมทุกชนิดรายการสินค้าแต่ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)ค่าจัดส่งในแต่ละประเภทและราคารวม (ค่าสินค้าและค่าจัดส่งรวมกัน) ในหน้านี้ ลูกค้าสามารถเลือกประเภทการจัดส่ง ซึ่งแสดงถึงเกณฑ์การคำนวณราคาค่าจัดส่งจำนวนสินค้าที่จัดส่งและราคาค่าจัดส่ง เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจสำหรับการเลือกประเภทการจัดส่งที่ต้องการ ลูกค้าสามารถปรับเพิ่มลดจำนวนสินค้าที่ต้องการซื้อในแต่ละชนิดรายการสินค้า,สามารถลบทิ้งชนิดรายการสินค้าที่ไม่ต้องการออกได้โดยกดที่ปุ่มรูปถังขยะข้างๆรายการที่ต้องการลบทิ้ง กรณีที่สั่งซื้อเพียง 1 ชนิดรายการสินค้า จะไม่สามารถลบทิ้งโดยการกดที่ปุ่มรูปถังขยะได้ แต่ให้คลิกที่ลิงค์ “คลิกเพื่อยกเลิกการสั่งซื้อครั้งนี้” แทน เพื่อยกเลิกการสั่งซื้อครั้งนั้น
2.2.4 เมื่อเลือกประเภทการจัดส่งแล้ว จึงกดปุ่ม สั่งซื้อสินค้า” โดยลูกค้าที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางร้านแล้วจะต้องคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานระบบสั่งซื้อสินค้าก่อน ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่เคยลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางร้าน สามารถกดปุ่ม “สมัครสมาชิก (ฟรี)” เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางร้านทันที หรือคลิกที่ลิงค์ สั่งซื้อสินค้าโดยไม่เป็นสมาชิก” เพื่อสั่งซื้อสินค้าโดยไม่เป็นสมาชิก ก่อนเข้าสู่กระบวนการสั่งซื้อสินค้าให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อไป
2.2.5 ในหน้ารายละเอียดผู้สั่งซื้อ
ลูกค้าที่ไม่เคยลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางร้าน ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม เช่น อีเมล์ชื่อผู้สั่งซื้อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่จัดส่งอย่างละเอียด เมื่อกรอกเสร็จแล้ว จึงกดปุ่ม “จัดส่งตามที่อยู่นี้
- ลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางร้านแล้ว จะขึ้นรายละเอียดเดิมที่เคยกรอกไว้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องกรอกซ้ำ ให้คลิกที่ปุ่ม จัดส่งตามที่อยู่นี้” ได้ทันที แต่สามารถเปลี่ยนหรือปรับแก้ไขรายละเอียดส่วนตัวที่เคยให้ไว้ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลาที่หน้านี้ โดยกรอกรายละเอียดในส่วนของ เพิ่มที่อยู่ใหม่” เมื่อกรอกใหม่เสร็จแล้ว จึงกดปุ่ม จัดส่งตามที่อยู่นี้” แล้วสินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ใหม่
2.2.6 ในหน้าตรวจสอบรายการสั่งซื้อ จะแสดงรายละเอียดออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดส่งสินค้าซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้สั่งซื้อเบอร์โทรอีเมลที่อยู่วิธีการส่งสินค้าและระยะเวลาที่เตรียมสินค้าเพื่อส่ง
- ส่วนที่ 2 รายการสินค้าซึ่งประกอบด้วย รูปภาพสินค้าชื่อรายการสินค้าราคาต่อหน่วยจำนวนสินค้าต่อชนิดรายการสินค้าราคารวมต่อชนิดรายการสินค้าราคาสินค้าทั้งหมด (รวมทุกชนิดรายการสินค้า)ค่าขนส่งสินค้าและราคาสุทธิ (ราคาที่ต้องชำระ)
- ส่วนที่ 3 หมายเหตุซึ่งประกอบด้วยช่องสี่เหลี่ยมโล่งๆ ลูกค้าสามารถคลิกในช่องสี่เหลี่ยม และเริ่มพิมพ์หมายเหตุที่ต้องการแจ้งให้ทางร้านทราบลงในส่วนนี้ได้
ลูกค้าควรตรวจสอบความถูกต้องของรายการสั่งซื้อ ในกรณีที่...
   รายละเอียดไม่ถูกต้อง : ลูกค้าสามารถกดปุ่ม กลับไปแก้ไข” เพื่อแก้ไขรายละเอียดส่วนตัว เช่น อีเมลชื่อผู้สั่งซื้อเบอร์โทรและ ที่อยู่จัดส่ง รายละเอียดถูกต้องดีแล้วลูกค้าต้องกดปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ” เพื่อให้การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ไม่เช่นนั้นแล้วทางร้านจะไม่ได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า
2.2.7 ในหน้าการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ จะแสดงข้อมูลการสั่งซื้อหมายเลขที่ #xxxx, ข้อมูลการจัดส่งสินค้ารายการสินค้าที่สั่งซื้อวิธีการชำระเงินและรายละเอียดบัญชีธนาคารต่างๆของทางร้าน ซึ่งแสดงว่าลูกค้าได้สั่งซื้อสำเร็จแล้ว
2.2.8 ระบบจะส่งรายละเอียดการสั่งซื้อนี้ไปที่อีเมล์ที่ได้กรอกแจ้งไว้โดยอัตโนมัติทันที รายละเอียดสำคัญในอีเมลประกอบด้วยชื่อร้านข้อมูลรายการสั่งซื้อทั่วไป ได้แก่ Order ID (หมายเลขใบสั่งซื้อ)จำนวนสินค้าวันเวลาที่สั่งซื้อราคารวมที่ต้องชำระข้อมูลผู้สั่งซื้อ ได้แก่ ชื่อผู้รับเบอร์โทรอีเมลที่อยู่ในการจัดส่ง ข้อมูลการจัดส่ง ได้แก่ วิธีการจัดส่งระยะเวลาที่เตรียมสินค้าเพื่อส่ง
รายการสินค้า ได้แก่ รหัสสินค้าภาพสินค้าชื่อสินค้าราคาต่อหน่วยจำนวนสินค้าราคารวมราคารวมทั้งหมด
* หมายเหตุที่ลูกค้ากรอกแจ้งทางร้าน 
วิธีการชำระเงิน ได้แก่ รายละเอียดบัญชีธนาคารต่างๆของทางร้านลิงค์ คลิกเพื่อแจ้งชำระเงิน
2.2.9 ทางร้านจะได้รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติจากระบบสั่งซื้อทันที และดำเนินการเช็คสถานะสต็อกสินค้าซ้ำอีกทีเก็บจองสินค้าที่สั่งซื้อไว้เป็นเวลา 2.5 วันก่อนหลุดจองเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ต่อลูกค้าท่านอื่นคำนวณราคาใหม่หากมีโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษให้ (ทั้งนี้ราคาใหม่จะไม่แพงไปกว่าราคาที่แจ้งไว้ในหน้าเว็บ) จากนั้นทางร้านจึงส่งอีเมล์ไปให้ลูกค้าเพื่อแจ้งยืนยันการจองสินค้าและราคาใหม่ที่เท่ากับหรือถูกกว่าในใบสั่งซื้อ
2.9 ลูกค้าสามารถชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร ลูกค้าต้องดำเนินการภายใน 2.5 วันหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ และต้องแจ้งการชำระเงิน อันประกอบด้วย ชื่อผู้รับสินค้าชื่อธนาคารที่โอนเข้าจำนวนเงินที่โอนเข้าวันเวลาที่โอนเข้ารูปใบเสร็จ (ถ้ามี) ผ่านเพียงช่องทางใดทางหนึ่งที่สะดวก ดังต่อไปนี้
หน้าเว็บไซต์ ในช่อง แจ้งชำระเงิน” ซึ่งอยู่ที่ลิงค์ http://www.jenginfinity.com/informpayment
หน้าเว็บ www.jenginfinity.com
- Line ID (ไลน์) : jeng456
เบอร์โทร : 096-8787898
- E-Mail (อีเมล์) : jeng6565@gmail.com
2.2.10 เมื่อแจ้งชำระเงินครบถ้วน ทางร้านจะแจ้งยืนยันการรับชำระเงินจากลูกค้า และกำหนดการวันจัดส่งไปยังอีเมล์ของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้กับทางร้าน 
2.3 การสั่งซื้อผ่านทางช่องทางจำหน่ายอื่นๆนอกเหนือไปจากทางตะกร้าสินค้าหน้าเว็บ ลูกค้าแจ้งภาพสินค้ารหัสสินค้าจำนวนสินค้าชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าประเภทการจัดส่งลงทะเบียน หรือ EMS (กรณีสินค้าที่มีโปรโมชั่นจะจัดส่งเป็นลงทะเบียน) ทางร้านจะดำเนินการเช็คสต็อกสินค้ายืนยันการเก็บจองสินค้าเป็นเวลา 1 - 2 วันยืนยันราคาสินค้าทั้งหมดที่ต้องชำระหลังหักจากส่วนลดและโปรโมชั่น และเข้าสู่กระบวนการชำระเงิน เช่นเดียวกัน
3. ราคาสินค้า
ราคาของสินค้าที่แสดงในรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิด เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าจัดส่ง ยกเว้นแต่สินค้ามีโปรโมชั่นค่าจัดส่งฟรีจะเป็นราคาสินค้าที่รวมทั้งหมดแล้ว
4. การชำระเงิน
ชำระผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ตู้ ATM

เคาน์เตอร์ธนาคาร

อินเตอร์เน็ต

แบงค์กิ้ง

 

 

กรุงศรีฯ

 

 

ธนาคารเดียวกัน

เขตเดียวกัน– ฟรี ครั้ง

แรกของเดือน ครั้งต่อไป

10 บาท/รายการ


ธนาคารเดียวกัน ข้ามเขตรายการละ 15 บาท

 ธนาคารต่างกัน– รายการละ 25 บาท ถ้ามากกว่า 10000 ไม่เกิน 50000 บาท รายการละ 35 บาท

 

ธนาคารเดียวกัน เขตเดียวกัน– ฟรี

 

ธนาคารเดียวกัน ข้ามเขต– รายการละ 15 บาท

ธนาคารต่างกัน– รายการละ 25 บาท ถ้ามากกว่า 10000 ไม่เกิน 50000 บาท รายการละ 35 บาท

ธนาคารเดียวกัน เขตเดียวกัน– ฟรี

 

ธนาคารเดียวกัน ข้ามเขต– รายการละ 15 บาท

ธนาคารต่างกัน– รายการละ 25 บาทถ้ามากกว่า 10000 ไม่เกิน 50000 บาท รายการละ 35 บาท

 

กรุงเทพ

ธนาคารเดียวกัน เขตเดียวกัน– ฟรี

ธนาคารเดียวกัน ข้ามเขตฟรีรายการแรกของเดือน ครั้งต่อไปรายการละ 15 บาท

ธนาคารต่างกัน– รายการละ 25 บาท

 

 

 

ธนาคารเดียวกัน เขตเดียกัน– ฟรี

ธนาคารเดียวกัน ข้ามเขต– รายการละ 20 บาท 

 ธนาคารต่างกัน– รายการละ 25 บาท

ธนาคารเดียวกัน เขตเดียวกัน– ฟรี

 ธนาคารเดียวกัน ข้ามเขต– รายการละ 20 บาท 

 ธนาคารต่างกัน– รายการละ 25 บาท

กสิกรไทย

ธนาคารเดียวกัน เขตเดียวกัน– ฟรี

ธนาคารเดียวกัน ข้ามเขตฟรี 5 รายการแรกต่อเดือน ครั้งต่อไปรายการละ 10 บาท

ธนาคารต่างกัน– รายการละ 25 บาท

ธนาคารเดียวกัน เขตเดียวกัน– ฟรี

ธนาคารเดียวกัน ข้ามเขต– ฟรี 5 รายการแรกต่อเดือน ครั้งต่อไปรายการละ 10 บาท

ธนาคารต่างกัน– รายการละ 25 บาท

ธนาคารเดียวกัน เขตเดียวกัน– ฟรี

ธนาคารเดียวกัน ข้ามเขต– ฟรี 5 รายการแรกต่อเดือน ครั้งต่อไปรายการละ 10 บาท

ธนาคารต่างกัน– รายการละ 25 บาท

หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมนี้เรียกเก็บโดยธนาคาร และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของธนาคารแต่ละแห่ง

- สำหรับรายละเอียดในการชำระเงินของแต่ละบัญชีธนาคาร สามารถศึกษาเพิ่มได้จากนโยบายการชำระเงิน

4. นโยบายการให้บริการหลังการขาย

 นโยบายการให้บริการหลังการขาย

 1. การติดต่อลูกค้าหากลูกค้ามีความประสงค์ ขอข้อมูล หรือมีคำแนะนำให้กับทางร้าน สามารถติดต่อตามช่องทางใดทางหนึ่งที่สะดวก 

 - Line ID (ไลน์) : jeng456

 - เบอร์โทร : 096-8787898

 - E-Mail (อีเมล์) : jeng6565@gmail.com 

 2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า คำร้องเรียนที่แจ้งผ่านมาทางร้าน จะได้รับการวิเคราะห์ ดำเนินการแก้ไข และปกปิดเป็นความลับ ทางร้านมีขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

 2.1 ท่านสามารถร้องเรียนมายังร้านค้าผ่านช่องทางใดทางหนึ่งตามสะดวก

ดังนี้

 - “ข้อความถึงเรา” ซึ่งอยู่ในแถบเมนู ติดต่อเรา” หรือที่ลิงค์นี้ http://www.touaeshop.com/contactusสำหรับใช้กรอกข้อความต่างๆรวมถึงเรื่องร้องเรียนเพื่อส่งมาที่ร้าน

  - Line ID (ไลน์) : jeng456

 - เบอร์โทร : 096-8787898

 - E-Mail (อีเมล์) : jeng6565@gmail.com 

 2.2 ระบุปัญหาที่ต้องการร้องเรียนอย่างชัดเจน และรายละเอียดผู้แจ้งร้องเรียนเพื่อการติดต่อกลับจากทางร้าน

 2.3 คำร้องเรียนของท่านจะได้รับการรักษาไว้เป็นความลับ

 2.4 คำร้องเรียนได้รับการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแก้ไข ทางร้านจะแจ้งผลการดำเนินการกับข้อร้องเรียนให้ท่านทราบภายใน 7 วันทำการ

5. นโยบายการคืนเงิน
นโยบายการคืนเงิน

 กรณีลูกค้าขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า และมีส่วนต่างค่าสินค้า ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้โดยดำเนินการดังนี้

 1. แจ้งขอคืนเงิน ในขั้นตอนการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า โดยแนบหลักฐานการชำระเงิน หรือใบเสร็จรับเงินมาพร้อมสินค้า

 2. ภายหลังร้านค้าตรวจสอบสินค้าเรียบร้อย ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าโดยมีรายละเอียดในการคืนเงินให้กับลูกค้าดังนี้

วิธีการชำระเงิน

ช่องทางการคืนเงิน

ระยะเวลาดำเนิการ

ชำระเงินสด
(กรณีลูกค้ามารับเอง)

โอนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า

วันทำการ

 

กรณี โอนเข้าบัญชีธนาคาร ลูกค้าต้องส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร หรือรายละเอียดบัญชีธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย ชื่อบัญชีเลขที่บัญชีชื่อธนาคารสาขาธนาคาร และ ประเภทบัญชี 

6. นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้าและบริการ

 นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้าและบริการ

1. สินค้าที่ซื้อสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า สำหรับกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

 - ทางร้านจัดส่งสินค้าผิดกับที่สั่งซื้อไปให้

 - สินค้าผลิตไม่ได้มาตรฐานอย่างเห็นได้ชัดเจน

 

2. ข้อยกเว้นการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า 

 สินค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ในกรณีต่างๆดังต่อไปนี้

 - แตก หัก ชำรุด โดยทางขนส่ง

 - หากเป็นเสื้อผ้าได้ทดลองสวมใส่สินค้าเสื้อผ้าแล้ว ซึ่งอาจทำให้สินค้ายืดย้วยหรือมีกลิ่นกายติดมา

 - เปลี่ยนใจอยากได้สินค้าชนิดอื่น

 3. เงื่อนไขในการเปลี่ยน-คืน สินค้า

 - สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ในกรณีที่มีสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนใน Stock เท่านั้น

 - สินค้าที่เปลี่ยน หรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิม

 -การส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้าต้องส่งสินค้าพร้อมจดหมายแจ้งรายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อสกุลของผู้รับสินค้าตัวที่ไม่ต้องการ

 2. สาเหตุในการขอเปลี่ยนหรือคืน

 3. สินค้าใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน

 4. ชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าใหม่ที่ต้องการในกรณีขอเปลี่ยนหรือรายละเอียดบัญชีธนาคารในการโอนเงินคืนในกรณีขอคืน

หมายเหตุ : นอกจากวิธีการแจ้งรายละเอียดผ่านทางจดหมายแนบมากับสินค้าส่งคืน ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดเหล่านี้ให้ทางร้านทราบผ่านช่องทางใดทางหนึ่งตามสะดวกแทนได้เช่นกัน ดังนี

 - Line ID (ไลน์) : jeng456

 - เบอร์โทร : 096-8787898

 - E-Mail (อีเมล์) : jeng6565@gmail.com

 4.1. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเพื่อคืน

 4.2 กรณีนำสินค้ามาเปลี่ยน-คืนโดยที่ไม่ใช่ความผิดของร้าน ร้านค้าไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อคืน – เปลี่ยน

 4.3 กรณีเป็นความผิดของร้านดังแจ้งรายละเอียดไว้ในข้อ 1 ด้านบน ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าและ/หรือค่าโอนเงินคืน โดยค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนมายังผู้ขาย จะคืนกลับได้เมื่อได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้ว

5. ขั้นตอนการเปลี่ยน – คืนสินค้า

 5.1 ติดต่อขอรับเปลี่ยน-คืนสินค้า ได้ที่ช่องทางการติดต่อต่างๆ ดังนี้

  - Line ID (ไลน์) : jeng456

 - เบอร์โทร : 096-8787898

 - E-Mail (อีเมล์) : jeng6565@gmail.com

 5.2 ร้านจะแจ้งชื่อที่อยู่ผู้รับของร้านในการรับสินค้ากลับคืนให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

 5.3 หลังจากทางร้านได้รับสินค้าคืนแล้ว จะตรวจสอบคุณภาพสินค้าว่าเข้าข่ายจริงหรือไม่ และจะแจ้งผลกลับโดยใช้เวลา 1 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์) ซึ่งบางครั้งสามารถตรวจสอบในวันเสาร์-อาทิตย์ได้

 5.4 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้า และเข้าข่ายว่าเป็นความผิดของทางร้านจริง ทางร้านจะทำการโอนเงินคืนให้ลูกค้าเต็มจำนวนภายในเวลา 7 วันทำการ และพร้อมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

 5.5 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่ และเข้าข่ายว่าเป็นความผิดของทางร้านจริง ทางร้านจะจัดส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้าทันที ภายในวันถัดไปของวันที่ได้รับสินค้าคืน ในช่วงเวลาเย็น หากวันถัดไปตรงกับวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันที่ไปรษณีย์ประกาศปิดบริการ สินค้าจะจัดส่งให้ในวันทำการถัดไปแทน ในช่วงเวลาเย็น และพร้อมรับผิดชอบค่าจัดส่ง

 5.6 ส่วนต่างของราคาสินค้าระหว่างสินค้าเก่า สินค้าใหม่ จะดำเนินการให้ถูกต้อง

** หากสินค้าใหม่มีราคาถูกกว่า และเป็นกรณีความผิดของร้าน ทางร้านจะโอนเงินทอน

ให้ พร้อมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน หากไม่ใช่กรณีความผิดของทาง

ร้าน ทางร้านจะโอนเงินทอนให้เช่นกัน แต่ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการ

โอนเงินเอง โดยจะหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินออกจากเงินทอน กรณีที่เงินทอน

เหลือน้อยกว่าค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ทางร้านจะไม่ทอนคืนให้ เว้นแต่เป็นบัญชี

ธนาคารที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน

 

** หากสินค้าใหม่มีราคาแพงกว่า ผู้ซื้อต้องชำระเพิ่มให้ครบตามส่วนต่างของราคา และ

รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเอง เพราะถือเป็นการเปลี่ยนประเภทสินค้า

ด้วย เว้นแต่เป็นบัญชีธนาคารที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน

 

7. นโยบายการส่งสินค้า

 

นโยบายการส่งสินค้า

 1. ร้าน 8j เจ๋งอินฟินิตี้ มีบริการส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยแบ่งประเภทการจัดส่งผ่านไปรษณีย์ออกเป็น 5 ประเภทคือ

1.1 แบบลงทะเบียน

1.2 แบบ EMS (ส่งด่วน)

1.3 รับสินค้าด้วยตนเอง

1.4 ขนส่งทั่วไป

1.5 ตามลูกค้าสะดวก

 

2. ระยะเวลาในการจัดเตรียมส่งสินค้าไปถึงที่ไปรษณีย์ท้องถิ่น เป็นดังนี้

• กรณีแจ้งชำระก่อนเวลา 09.00 น. – สินค้าจะจัดส่งไปถึงที่ไปรษณีย์ในวันที่แจ้งชำระ ในช่วงเวลาเย็น หากแจ้งชำระตรงกับวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันที่ไปรษณีย์ประกาศปิดบริการ สินค้าจะจัดส่งให้ในวันทำการถัดไปแทน ในช่วงเวลาเย็น

• กรณีแจ้งชำระหลังเวลา 09.00 น. – สินค้าจะจัดส่งไปถึงที่ไปรษณีย์ในวันถัดไปของวันที่แจ้งชำระ ในช่วงเวลาเย็น หากวันถัดไปตรงกับวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันที่ไปรษณีย์ประกาศปิดบริการ สินค้าจะจัดส่งให้ในวันทำการถัดไปแทน ในช่วงเวลาเย็น

• กรณีด้านบนนี้คือระยะเวลาที่ใช้โดยส่วนใหญ่ ในบางครั้งนานๆทีอาจเกิดเหตุขัดข้องบางอย่างที่ไม่สามารถทำให้ส่งสินค้าภายในเวลาดังกล่าวได้ เช่น สินค้าตกหล่นพนักงานส่งของป่วยกะทันหันหรืออื่นๆ สินค้าจึงอาจมีความล่าช้าได้บ้างแต่ไม่นานมาก และทางร้านมีความประสงค์และเร่งแก้ไขให้สามารถจัดส่งสินค้าให้ได้เร็วที่สุด

3. ค่าจัดส่งสินค้า

• กรณีส่งแบบลงทะเบียน เหมาจ่าย 50 บาท ต่อการบรรจุ 1 กล่อง ไม่เกิน 1 กิโลกรัม ไปรษณีย์ประเภทนี้ใช้เวลาส่ง 2 – 5 วันทำการ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าแต่ละชนิด)

• กรณีส่งแบบ EMS (ส่งด่วน) : เหมาจ่าย 100 บาท ทุกน้ำหนัก ต่อการบรรจุ 1 กล่อง ไม่เกิน 1 กิโลกรัม ไปรษณีย์ประเภทนี้ใช้เวลาส่ง 1 – 3 วันทำการ

• กรณีมีโปรโมชั่นส่งฟรี : จะเป็นไปตามประกาศที่แจ้งไว้บนหน้าเว็บไซต์

4. พื้นที่ส่งสินค้าครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยเท่านั้น

8. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

 

www.jenginfinity.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเรา ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้

 

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

 

ทางเว็บไซต์ www.jenginfinity.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางการโทรศัพท์และอีเมล์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางการโทรศัพท์ก่อน และตามด้วยอีเมล์ โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง 

 

หากท่านลูกค้าต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา" หรือการโทรศัพท์หรืออีเมล์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24ชม.

 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.jenginfinity.com

 

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.jenginfinity.com ได้เพื่อการค้นหาสินค้า และบริการต่างๆ  ของเรา โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเรา ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เรากำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ jeng6565@gmail.com

 

เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อ การปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล [ 1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 4) ประเภทของการสืบค้น 5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ]

 

www.jenginfinity.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น เราอาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

 • หมายเลขไอพี (IP Address)
 • ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
 • Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
 • เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
 • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.jenginfinity.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของท่านลูกค้า ข้อมูลของท่านลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

 

อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านลูกค้าโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง หากท่านลูกค้าเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัครสมาชิก

 • ชื่อ-นามสกุล (Name - Surname)
 • ที่อยู่ (Address)
 • รหัสไปรษณีย์ (Postcode)
 • ประเทศ (Country)
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) 
 • เบอร์โทรศัพท์-เบอร์โทรสาร (Phone number - Fax number)
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone)

ให้กับเว็บไซต์เรา ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์เราแล้ว เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ “และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด” ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เรา และท่านลูกค้ายังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านลูกค้าได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาหาเรา เราจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่านลูกค้า หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

เว็บไซต์ www.jenginfinity.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์เราในการดำเนินการ หรือ 2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.jenginfinity.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเรา ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เว็บไซต์ www.jenginfinity.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของเรา ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเรา หรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.jenginfinity.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.jenginfinity.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเรา องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามในกรณีที่ เว็บไซต์ www.jenginfinity.com เข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ / หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกลูกค้าใหม่กับเว็บไซต์ www.jenginfinity.com อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว เราขอสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้เป็นสมาชิกหรือเป็นลูกค้าของเราด้วย

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

 

เว็บไซต์ www.jenginfinity.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

 

เว็บไซต์ www.jenginfinity.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

9. นโยบายการรับประกันสินค้า

 

 

นโยบายการรับประกันสินค้า 

เว็บไซต์ www.jenginfinity.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเรา ในการรับประกันสินค้ากับลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้


ของสะสม เช่น พระเครื่อง เครื่องราง ฯ

เว็บไซต์ www.jenginfinity.com ได้มีการถ่ายภาพสินค้าจริงเท่านั้น สีอาจมีการแตกต่างบ้างเล็กน้อย แต่ตำหนิต่าง ๆ ตรงแน่นอนตามภาพ หากสินค้าไม่ตรงตามภาพ ยินดีคืนเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส่ง

 

สินค้าหมวดหมู่สมุนไพร

เว็บไซต์ www.jenginfinity.com รับจ้างผลิต และผลิตเองทุกขั้นตอน มีเลขที่จดแจ้ง อ.ย. ทุกตัว สีของภาพอาจแตกต่างบ้างเล็กน้อย หากสินค้าไม่ตรงตามรายละเอียดที่แสดง ยินดีคืนเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส่ง

 

สินค้าหมวดหมู่น้ำหอม

เว็บไซต์ www.jenginfinity.com จำหน่ายน้ำหอมแบรนด์เนมแท้ ไม่ใช่สินค้ามิลเลอร์ ไม่ใช่น้ำหอมสิงคโปร์ หากสินค้าไม่ใช่ของแท้ ยินดีคืนเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส่ง

 

สินค้าหมวดหมู่เบอร์โทร

เว็บไซต์ www.jenginfinity.com จำหน่ายเบอร์โทรศัพท์ เบอร์มงคล เบอร์สวย หากสินค้าไม่ตรงตามที่แสดง ยินดีคืนเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส่ง


* สินค้าในหมวดหมู่ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ www.jenginfinity.com มีการรับประกันสินค้า หากสินค้าไม่ตรงตามภาพที่แสดงยินดีคืนเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส่ง

** ยกเว้นใบสาริกาลิ้นทองที่มีหลายขนาดถ่ายรูปให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นว่ามีการเคลือบและปิดทองตามภาพ

STATISTICS (สถิติ)

หน้าที่เข้าชม34,102 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด27,107 ครั้ง
เปิดร้าน16 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท9 ส.ค. 2561

TRACKCODE

 • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

Member (สมัครสมาชิก)

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

เข้าร่วมรับสิทธิพิเศษ

ร้าน8j เจ๋ง อินฟินิตี้ jenginfinity
ร้าน8j เจ๋ง อินฟินิตี้ jenginfinity
www.jenginfinity.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
ติดตามร้านของเราผ่านแอพได้แล้ววันนี้
 • พิมพ์ “8j เจ๋ง อินฟินิตี้ jenginfinity” ในช่อง Search
 • หรือเข้าจากรายการร้านค้าโปรดของฉัน
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้าน8j เจ๋ง อินฟินิตี้ jenginfinity
8j เจ๋ง อินฟินิตี้ jenginfinity
สมุนไพรความงาม ยูกาล่าหน้าเด้ง, พระเครื่อง เครื่องราง ของขลัง, เบอร์โทรสวย เบอร์รวย เบอร์มหาโชค เบอร์มงคล เบอร์เสริมชะตา และสินค้าอีกหลากหลายที่มีคุณภาพเพื่อคุณ
เบอร์โทร : 096-8787898
อีเมล : jeng6565@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก